علوم ششم - درس 5 علوم ششم

HELYA 🌱

علوم ششم. درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

جواب ها

fatemeh agay

علوم ششم

لایه پوستی است که سطح بدن مارا پوشانده است

ملودي :)

علوم ششم

لايه پوستي عزيز مهركه يادت نره

پوست بدن

طاها مجیدی

علوم ششم

پوست بدن چون بدن مارا می پوشو نه معرکه یادت نره

طاها مجیدی

علوم ششم

پوست بدن چون سطح دفاعی و در مقابل میکروب ها جلوگیری میکنه معرکه یادت هم نره

سوالات مشابه

♡ فاطیما ♡ عبدی

درس 5 علوم ششم

جواب برین آخرین سوالمو

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

♡ فاطیما ♡ عبدی

درس 5 علوم ششم

جواب برین آخرین سوالمو

♡ فاطیما ♡ عبدی

درس 5 علوم ششم

جواب برین آخرین سوالمو

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

♡ فاطیما ♡ عبدی

درس 5 علوم ششم

جواب برین آخرین سوالمو

♡ فاطیما ♡ عبدی

درس 5 علوم ششم

جواب برین آخرین سوالمو

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

ملودي :)

درس 5 علوم ششم

نمونه سوالا علوم

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

♡ فاطیما ♡ عبدی

درس 5 علوم ششم

جواب برین آخرین سوالمو

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید

ملودي :)

درس 5 علوم ششم

نمونه سوالا علوم

HELYA 🌱

درس 5 علوم ششم

لطفاً جواب رو بگید