ریاضی ششم - فصل ششم ریاضی ششم

آناهیتا ♡♡♡

ریاضی ششم. فصل ششم ریاضی ششم

لطفا جواب رو بگین

جواب ها

جواب معرکه

حسین رحیمی

ریاضی ششم

فروشنده 1920 تومن سود میکند 16000×12=192000÷100=1920

جواب معرکه

Setayesh Sahi

ریاضی ششم

اول باید ۱۲+۱۰۰ که برابر با ۱۱۲ بعد باید اون رو داخل جدول تناسب بزاریم یعنی ۱۱۲به ۱۰۰ بعد ۱۶۰۰۰ رو جلوی ۱۰۰ بزاریم بعد جلوی ۱۱۲ ؟ باید بزاریم سپس از روش طرفین وسطین استفاده کنیم که جواب می شه ۱۷۹۲۰ بعد اونو از ۱۶۰۰۰ کم می کنیم

جواب معرکه

حسنا شفیع

ریاضی ششم

فروشنده ۱۹۲۰ تومان سود میکند و فروشنده کالا را با ۱۷۹۲۰ تومان می فروشد

هدیه .......

ریاضی ششم

سودش از راه طَرَفِین و وَسَطِین میشه ۱۶۲۰ ۱۶۰۰۰×۱۲=۱۶۲۰۰۰÷۱۰۰=۱۶۲۰

۱۹۲۰ معرکه یادت نره

سوالات مشابه

ملودي :)

فصل ششم ریاضی ششم

نمومه سوال رياضي

ارمیتا سلبی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا جواب را در بیارید

فرزند ماه amaris

فصل ششم ریاضی ششم

سوگند سه کتاب را با رنگهای بنفش یاسی کرمی به قیمت ۶۰۰۰۰ تومان خرید سوگند سرکتاب را با ۳۵% تخفیف خرید قیمت اصلی این کتاب ها چند است چند تومان تخفیف داره

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا اگه بلدیم جواب بدین.

سونیا قاسمی

فصل ششم ریاضی ششم

هر کی بله بگه

آناهیتا ♡♡♡

فصل ششم ریاضی ششم

جواب این سوالم درسته؟

آسنا بابایی

فصل ششم ریاضی ششم

بچه هرکسی امتحان ریاضی رو داده بفرستید معرکه میدم منو دنبال کنید تا معرکه بدم

جزوه درس ششم ریاضی میخوام بهم بدید معرکه بگیرید:)

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا اگه بلدیم جواب بدین.

فرزند ماه amaris

فصل ششم ریاضی ششم

سوگند سه کتاب را با رنگهای بنفش یاسی کرمی به قیمت ۶۰۰۰۰ تومان خرید سوگند سرکتاب را با ۳۵% تخفیف خرید قیمت اصلی این کتاب ها چند است چند تومان تخفیف داره

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا هر کدومو بلدین جواب بدین

جزوه درس ششم ریاضی میخوام بهم بدید معرکه بگیرید:)

فرزند ماه amaris

فصل ششم ریاضی ششم

سوگند سه کتاب را با رنگهای بنفش یاسی کرمی به قیمت ۶۰۰۰۰ تومان خرید سوگند سرکتاب را با ۳۵% تخفیف خرید قیمت اصلی این کتاب ها چند است چند تومان تخفیف داره

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا هر کدومو بلدین جواب بدین.

آناهیتا ♡♡♡

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا جواب رو بگین

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا هر کدومو بلدین جواب بدین

یاسین سلیمی

فصل ششم ریاضی ششم

لطفا اگه بلدیم جواب بدین.

فرزند ماه amaris

فصل ششم ریاضی ششم

سوگند سه کتاب را با رنگهای بنفش یاسی کرمی به قیمت ۶۰۰۰۰ تومان خرید سوگند سرکتاب را با ۳۵% تخفیف خرید قیمت اصلی این کتاب ها چند است چند تومان تخفیف داره

امیر علی فرتوت

فصل ششم ریاضی ششم

با اعداد ۱ ۳ ۴ ۶ با کسر عدد ۲۴ را به دست بیا ورید

امیر علی فرتوت

فصل ششم ریاضی ششم

با اعداد ۱ ۳ ۴ ۶ با کسر عدد ۲۴ را به دست بیا ورید