زیست شناسی دوازدهم - فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

سینا فرجی

زیست شناسی دوازدهم. فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

ریبوزوم در شکل کامل خودش جایگاه هاش مشخص میشن و در شکل ناقص اصلا جایگاهی نداره پس (((اولین trna حامل متیونین وارد جایگاه p نمیشود))) چونکه جایگاهی وجود نداره جمله تو پرانتز درسته یا نه؟!

جواب ها

نسترن سمیری

زیست شناسی دوازدهم

جمله بالا در صورت ناقص بود زیر واحد های ریبوزوم درسته چون حتما هر دو زیر واحد باید به هم متصل بشن و جایگاه های EPA رو به وجود بیارن اما اگه ساختار ریبوزوم کامل باشه جواب غلطه

سوالات مشابه

ani krm

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

جواب صحیح؟

Erfan Azizi

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

آیا از روی توالی افزاینده در یوکاریوت هارو نویسی میشود؟یا حز توالی بین ژنی است؟

عقیله باصری

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

بیانه و میانه میتونه از توالی بین ژنی باشه؟