زیست شناسی دوازدهم - فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

اینجا گزینه ی 3 هم درست نیست؟

جواب ها

سوالات مشابه

هستی خسروی

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

بافت کلانشیمی دیواره دومین نمیده؟؟؟؟

nazi sh

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

لطفا سریع جواب بدید مهمه

Bita qp

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

با توجه به شکل کتاب گیرنده های شنوایی بین سلول هایی قرار گرفتن که خود این سلول ها هم روی غشای پایه قرار دارن، با توجه به شکل ما فقط 3 نوع سلول داریم؟ بعد لازمه که نوع اون سلول های بنفش رنگ که در روی غشای پایه قرار گرفتن رو بدونیم؟ اگه کسی نوعشون رو میدونه بگه بهم با توجه به شکل اینم درسته آیا؟ که سلول های غشای پایه ای دردهر 3 سوراخ بخش حلزونی قرار دارن اما سلول هایی ک در کنار گیرنده های شنوایی قرار گرفتن فقط تو سوراخ وسط حضور دارن؟