مطالعات اجتماعی نهم - درس 11 اجتماعی نهم

anise balafkan

مطالعات اجتماعی نهم. درس 11 اجتماعی نهم

خر کس جواب هر کدومو بلده بفرسته سریهمعرکه داره

جواب ها

جواب معرکه

🎸soroush 🎸

مطالعات اجتماعی نهم

جواب سوال ۱ در پادشاهی استبدادی، پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است، تابع هیچ قانونی نیست و خواست پادشاه حکم قانون را دارد، اما در پادشاهی مشروطه قدرت و اختیارات براساس قانون محدود می شود. در پادشاهی استبدادی، مجلس و دولت اداره کشور را بر عهده دارد، اما در پادشاهی مشروطه خیر در صورت تمایل معرکه بدهید 💙🙏

جواب معرکه

... ...

مطالعات اجتماعی نهم

سوال 9-انگلستان با وثوق الدوله،نخست وزیر ایران، قراردادی بست که به قرارداد 1919 معروف شد.بر اساس این قرارداد،اداره ی امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان(مستشاران)نظامی و مالی انگلستان قرار می گرفت.

جواب معرکه

ستاره رئیسی

مطالعات اجتماعی نهم

سوال سه مظفرالدین شاه

سوالات مشابه

یوسف یوسفی

درس 11 اجتماعی نهم

درست ونادرست رامشخص کنید

پسر خاص نهمی

درس 11 اجتماعی نهم

نمونه سوال مطالعات لطفا فردا امتحان دارم

Aylin afshar

درس 11 اجتماعی نهم

سوالات درس¹¹،¹²،¹³،¹⁴ مطالعات رو میخوام..