ریاضی نهم - فصل1 ریاضی نهم

Queen evergarner

ریاضی نهم. فصل1 ریاضی نهم

معرکه میدم لطفا زود جواب بدین مخرج مشترک بین ۶ و ۹ و۸ چی میشه در نظر گرفت

جواب ها

۷ .معرکه لطفا

جواب معرکه

... ...

ریاضی نهم

9×8=72 8×9=72 6×12=72 تاج یادت نره👑

جواب معرکه

Satin Yeldirim

ریاضی نهم

72میشه 8×9=72 9×8=72 6×12=72 درصورت تمایل معرکه

🎸soroush 🎸

ریاضی نهم

درود ۷۲ جواب در صورت تمایل معرکه بدهید 💙🙏

سوالات مشابه

فاطمه بهلولزاده

فصل1 ریاضی نهم

میشه جوابشو بگید

‌‌ ‌‌

فصل1 ریاضی نهم

جواب هر چه سریعتر معرکه داره

مهیار زمانی

فصل1 ریاضی نهم

بچها سلام...خیلییییی خوشحالم. به ۲ دلیل ۱_۱۹/۸۹معدلم شد و جز نفرات برتر مدرسه شدم😌😌🥳🥳🥳 ۲_رتبه ۱ کنکور می خواد جزواتی که برای قبولی تیزهوشان خوانده بهم بده.اینو دیگه خیلیییییییییی خوشحالم که در پوست خودم نمی گنجم