زیست شناسی دوازدهم - فصل 1 زیست شناسی دوازدهم

مهدیه حصاری

زیست شناسی دوازدهم. فصل 1 زیست شناسی دوازدهم

سلام .کسی میدونه جانوران تولید کننده یعنی چی؟

جواب ها

... ..

زیست شناسی دوازدهم

جاندارانی که با استفاده از مواد معدنی مواد آلی رو میشازن

سوالات مشابه

مهدی فیضی

فصل 1 زیست شناسی دوازدهم

دوستان این درسته؟!

Erfan Azizi

فصل 1 زیست شناسی دوازدهم

پیوند هیدروژنی آمینواسید در ساختار دوم بین کدام بخش ها ست؟

هستی خسروی

فصل 1 زیست شناسی دوازدهم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟