فارسی هشتم -

درس11 فارسی هشتم

سید محمد حسین علوی

فارسی هشتم. درس11 فارسی هشتم

سلام بر دوستان عزیزم خوبین برای من معنی لغت های درس ۱۱ بفرستین تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

FaFa poke

درس11 فارسی هشتم

ای وطن ای تو نور و ما همه چشم ای وطن ای تو جان و ما همه تن نقش دستوریشو برام بگین نقش دستوری ها اریه ن تاج میدم

سما اختر

درس11 فارسی هشتم

سلام لطفا یک تصویر نویسی خیلی خوب برای این بنویسید لطفا زود

بچه🌱💚 کلمات مهم درس ۱۱ با معنی و ارایه تشبیه ..... خودارزیابی و گفت‌و‌گو کنید فعالیت های نوشتاری فقط سریع لطفا😊😉 تاج میدم 👑

هستی رحمانی

درس11 فارسی هشتم

ارکان تشبیه جمله آفتاب شمایل

یسرا قریشی

درس11 فارسی هشتم

سلام صفحه ۸۴ و ۸۵ روهرکی داره توضیح بده تاج میدم

آندیا دشتی

درس11 فارسی هشتم

مفعول نهاد متمم گروه های اسمی هسته وابسته و نوع وابسته رو بگید

آندیا دشتی

درس11 فارسی هشتم

داخل این سه بیت مفعول نهاد متمم گروه های اسمی هسته وابسته و نوع وابسته رو مشخص کنید،،،،خواهش میکنم زود بفرستید جوابو

sara bahmani

درس11 فارسی هشتم

هسته و وابسته را در جمله زیر مشخص کنید( نوع وابسته هارا نیز مشخص کنید ) ان همه مردم امدند

غزل غفاری

درس11 فارسی هشتم

دشمن بی رحم ، بمب بر مردم بی گناه، فرو میریخت

۵.هسته و نوع وابسته جمله ی ( چه هوای پاکی ) را بنویسید سریع لطفا

سوال های کتبی ( ۱۰ نمره ) ۱.معنی بیت ( گفت من تیغ ازپی حق می زنم بنده ی حقم نه مآمور تنم ) را بنویسید ۲.معنی واژ ه ی( کاهل)را بنویسید. ۳.کتاب اسمان سبز اثر ............. بود ۴. دانش ادبی دو واژه ی غدبر و قدیر ...........می گویند ۵.هسته و نوع وابسته جمله ی ( چه هوای پاکی ) را بنویسید

آندیا دشتی

درس11 فارسی هشتم

توروخدا سریع جواب بدید

‌ااااا اااااااا

درس11 فارسی هشتم

نقش دستوری کلمه «حب»در بیت و ( آن که حب وطن نداشت به دل مرده زان بهتر به باور من) چیست

taha Mohammad njad

درس11 فارسی هشتم

نقش دستوری کلمه (خب)در بیت (و آنکه حب وطن نداشت به دل. مرده زان بهتر به باور من )چیست؟

نسا بهاری

درس11 فارسی هشتم

جواب اینو بگید تایید میکنم

سلام میتونید کمکم کنید

رویا عربی

درس11 فارسی هشتم

بچه ها نهاد مفعول قید منادا رو در جمله زیر مشخص کنید👃👇👇 بنویس بی بی من تو را خیلی دوست دارم جواب👆👆

طاها محمودی

درس11 فارسی هشتم

سلام لطفاً ۵ تا جمله با صفت اشاره و ۵ تا جمله از صفت شمارشی بنویسید بفرستید لطفاً زووووووودددددددددددددد

بی نام و نشون😐🚶🏻‍♀️

درس11 فارسی هشتم

میتونید اینو جواب بدین؟🥲

بی نام و نشون😐🚶🏻‍♀️

درس11 فارسی هشتم

*۶* در کدام گزینه هسته ی گروه اسمی درست مشخص نشده است. الف)شما کدام ̲کت̲̲ا̲ب خود را بیشتر دوست دارید ب)من چند ̲ک̲ار̲گ̲ر̲ خوب در محله می شناسم ج)عجب س̲خ̲ن̲ زیبا و جالبی گفتی د)خوراک زمستانی گ̲̲وس̲ف̲ن̲̲د̲ را به خانه بردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *۷* در همه ی گزینه ها صفت اشاره دیده می شود به جز ــ الف) آفریننده ی مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست ب)این کانون روشنی و راستی سر زمینی است که ما بدان می نازیم ج)فلان کتاب را فقط به خاطر ظاهر جلدش انتخاب نکن