ریاضی چهارم - فصل ششم ریاضی چهارم

ساحل مومن زاده

ریاضی چهارم. فصل ششم ریاضی چهارم

محیط مربعی، با محیط مستطیل به طول 30 سانتی متر و عرض 18 سانتی متر برابر است. اندازه ی هر ضلع مربع چند سانتی متر است؟ مساحت مربع چقدر است؟

جواب ها

محیط مستطیل: 96=2×(30+18) محیط مربع: 96 ضلع مربع: 24=4÷96 مساحت مربع: 576=24×24

رکسانا آذری

ریاضی چهارم

جواب این سوال این میشود

مهشید شهدادی

ریاضی چهارم

30+2= 32

سوالات مشابه

hha arc

فصل ششم ریاضی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

M♥F ♥I love ♥ . ..

فصل ششم ریاضی چهارم

جواب بدید تاج میدم فقط سریعععععع

hha arc

فصل ششم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه تاج میدم

امیر سالار هراتی

فصل ششم ریاضی چهارم

لطفا سریع جواب بدهید

hha arc

فصل ششم ریاضی چهارم

زود جواب بدید هر کس اول جواب بده معرکه و تاج میدم فقط سریع

hasti Salehi

فصل ششم ریاضی چهارم

دوستان لطفا زود جواب بدین

سارا کرامتی را

فصل ششم ریاضی چهارم

جواب بدین لطفا

ستاره سنایی

فصل ششم ریاضی چهارم

بچه ها لطفا نمونه سوال بفرستید

park jimin

فصل ششم ریاضی چهارم

زاویه ی داخلی مثلث چند درجه است؟

hha arc

فصل ششم ریاضی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدهم

hha arc

فصل ششم ریاضی چهارم

زود جواب بدید هر کس اول جواب بده معرکه و تاج میدم فقط سریع

hha arc

فصل ششم ریاضی چهارم

هرکسی زود و اول جواب بده معرکه و تاج میدم

ایسان موسوی

فصل ششم ریاضی چهارم

لطفا زودتر جواب را ارسال کنید و جواب را توضیح دهید (من تازه وارد این برنامه شدم)

park jimin

فصل ششم ریاضی چهارم

زاویه ی داخلی مثلث چند درجه است؟

نابغه ....

فصل ششم ریاضی چهارم

نمونه سوال بدی صاحب تاج معرکه میشی

تک دختر ..

فصل ششم ریاضی چهارم

تاج میدم سریعععععع

ساحل مومن زاده

فصل ششم ریاضی چهارم

محیط مربعی، با محیط مستطیل به طول 30 سانتی متر و عرض 18 سانتی متر برابر است. اندازه ی هر ضلع مربع چند سانتی متر است؟ مساحت مربع چقدر است؟

سارا کرامتی را

فصل ششم ریاضی چهارم

جواب بدین لطفا

hasti Salehi

فصل ششم ریاضی چهارم

دوستان لطفا زود جواب بدین

hha arc

فصل ششم ریاضی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدهم