زیست شناسی یازدهم - فصل 1 زیست شناسی یازدهم

سوال واضح !

♡𝒛. 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒎𝒂𝒏𝒊♡

زیست شناسی یازدهم. فصل 1 زیست شناسی یازدهم

.بچه ها میشه سریع جواب بدید🤦🏻‍♀️🌹💖

جواب ها

جواب معرکه

Neda moosavi

زیست شناسی یازدهم

اولیش گزینه ۲ ناقل‌های عصبی درون یاختهٔ پیش‌همایه ساخته و در وزیکول‌ها ذخیره می‌شوند، سپس به فضای همایه ترشح می‌شوند. اگر ناقلین عصبی در فضای سیناپس بمانند باعث می‌شوند که یاخته پس سیناپسی مدام تحریک شود برای همین آنزیم‌هایی ناقلین عصبی را از بین می‌برد اما بعضی از ناقلین به یاختهٔ پیش‌همایه بازمی‌گردند تا دوباره مورد استفاده قرار گیرند. ناقل‌های عصبی از وزیکول‌های سیناپسی توسط فرایند برون رانی و با مصرف ATP، درون شکاف سیناپسی آزاد می‌گردند (انتشار پیدا می‌کنند) و در آنجا توسط گیرنده‌های ناقل‌های عصبی روی سلول هدف، دریافت می‌گردند. بسیاری از ناقلان عصبی از چندین پیش-ماده چون آمینو اسیدهایی که به راحتی در دسترسند و طی مراحل اندک بیوسنتتیک ساخته می‌گردند. ناقلان عصبی برای عملکرد دستگاه‌های عصبی پیچیده ضروری‌اند. تعداد دقیق ناقلان عصبی منحصربه‌فرد در انسان‌ها ناشناخته است، اما بیش از ۲۰۰ تا از آن‌ها تاکنون شناخته شده‌اند.

جواب معرکه

NMA ...

زیست شناسی یازدهم

سلام هر دو اولی میشن

سوالات مشابه

📚 :)

فصل 1 زیست شناسی یازدهم

بیشترین غلظت سدیم میان بافتی در کدوم نقطه ست؟

پارسا غلامی

فصل 1 زیست شناسی یازدهم

جواب اینا لطفا

غزل رادمنش

فصل 1 زیست شناسی یازدهم

کسی میتونه جوابشون و بده؟؟لطفا سریع