علوم تجربی نهم -

فصل 2 علوم نهم

niya ..

علوم تجربی نهم. فصل 2 علوم نهم

اصلاحیه مارو فرستادن اصن همچی قاطی شده😕😑..

جواب ها

REYHANEH :)

علوم تجربی نهم

سوالات مشابه

zeynab arab

فصل 2 علوم نهم

خلاصه فصل دوم رو میفرستین تاج میدم❤💖

بچه ها میشه اینو توضیح بدید چی شده؟!

🤠🦋 ‌.

فصل 2 علوم نهم

بچه ها ی سوال قطعی امتحان: فکر کنید ص ۳۱ همون نقطه جوش ها قطعا میاد بخونید حداقل 0.5 از من به شما🤠🦋

MOBHAM ...

فصل 2 علوم نهم

رابطه قارچ و جلبک چه نوع رابطه ای هست؟! همیاری؟!

ترکیبات یونی بدون بارن؟

MOBHAM ...

فصل 2 علوم نهم

گلدان چه نوع بوم سازگانی هست؟!

zahra ...

فصل 2 علوم نهم

ازمایش ۱۳۳ رو توضیح بدید نمیفهمم

ali a.t

فصل 2 علوم نهم

دوستان ویژگی یون ها رو میگید تاج میدم

همون کفگیر تو حلیم

فصل 2 علوم نهم

بنظرتون میتونم درس ۱تا ۷ بخونم امروز؟؟؟

zahra ...

فصل 2 علوم نهم

نمونه سوال درس ۱۴ بفرستید

zahra ...

فصل 2 علوم نهم

فعالیت ص ۱۰۸ تو امتحان میاد؟ چجوری باید بخونیم جوابش چی میشه

Zahra :>

فصل 2 علوم نهم

از آزمایش ها چجوری سوال میاد؟شماها میدونین؟

Hamed Kord

فصل 2 علوم نهم

دوستان مهمه؟

...... ...

فصل 2 علوم نهم

بچه های میشه این سوالا ها رو به صورت خلاصه بگین ۱)یون ها و مولکول ها چگونه به وجود می آیند؟ ۲)چرا مولکول ها بار الکتریکی ندارند

shadi :)

فصل 2 علوم نهم

فرمول آهک چیه؟

Hamed Kord

فصل 2 علوم نهم

پیوند کوالانسی همون پیوند اشتراکی؟

میشا پرندین

فصل 2 علوم نهم

خودرابیازماید و ایامیدانید و فعالیتا میان واسه امتحان نوبت دوم؟

Asra rhbrn

فصل 2 علوم نهم

جواب چیه تاج میدم

... ...

فصل 2 علوم نهم

آزمایش ها چه جوری تو امتحان میاد؟

... ...

فصل 2 علوم نهم

فصل های فیزیک نهم رو بگید؟