زبان یازدهم - درس1 زبان انگلیسی یازدهم

پریا کاظمی

زبان یازدهم. درس1 زبان انگلیسی یازدهم

سلام لطفا کمکم کنید

جواب ها

جواب معرکه

💎fatemeh 💎

زبان یازدهم

1.a.create 2.a.harmful 3.d.society 4.popular 5.heartbeat 6.sing 7.depressed 8.addiction 9.region 10.surfing 11.percent 12.jog 13.c.heart 14.b.endangered 15.b.balanced 16.a.vary 17.much

سوالات مشابه

پریا دانش+مهر

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

بچه ها اینا رو درست حل کردم میشه معنی شو برام بفرستید

zahra saadat

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

سلام دوستان کی از زبان انگلیسی ۲ نمونه سوال از درس ۱ بخش واژگان داره بفرسته

seyedeh hosseini

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

بچه ها بی زحمت اگه میشه از نکات مهم زبان برام توضیح بدین... نکات گرامری....درس 1و2زبان یازدهم