فارسی دوازدهم - درس1 فارسی دوازدهم

فاطی قا

فارسی دوازدهم. درس1 فارسی دوازدهم

سلام در جمله بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت ضمیر متصل دوم چه نقشی داره؟

جواب ها

جواب معرکه

شایان منتظری

فارسی دوازدهم

سلام . در ضمیر متصل دوم جهش ضمیر داریم (دامن از دست من برفت ) بنابراین دارای نقش مضاف الیه است

سوالات مشابه

آرامه حسن‌زاده

درس1 فارسی دوازدهم

در بیو زیر جعش ضمیر کدام است ؟ بوی گلم چنان مست کرد که از دامنم از دست برفت

هستی خسروی

درس1 فارسی دوازدهم

چرا مردم ایهام تناسب نیس مگه واسه ایهام بودن نباید هم معنی مردم(آدمی)بده هم مردمک چشم؟؟؟ولی اینجا فقط معنی مردمک میده و به نظر من با دیده هم تناسب داره

sara gharib

درس1 فارسی دوازدهم

سلام. اگه کسی برای آرایه ترادف توی بیت شعر مثال دارید برام میفرستید.