ریاضی هفتم - فصل 3 ریاضی هفتم

زهرا مرادی

ریاضی هفتم. فصل 3 ریاضی هفتم

کمکم کنید تاج میوم جواب بدی

جواب ها

گلم ببین منفی درمنفی میشه مثبت و مثبت درمنفی میشع منفی ومثبت در مثبت همون مثبت میشه و منفی در مثبت میشه منفی دوباره

سوالات مشابه

zahra mokhtari

فصل 3 ریاضی هفتم

بچه ها کار در کلاس صفحه 38 جواب بدین لطفا همشو ( فصل 3 )

رایکا ادبی

فصل 3 ریاضی هفتم

معادله هست زمانش بسیار محدود میباشد

Hirad hiop

فصل 3 ریاضی هفتم

کسی که بلده جواب بده