علوم تجربی چهارم - درس 7 علوم چهارم

...... کیم تهیونگ

علوم تجربی چهارم. درس 7 علوم چهارم

سلام بچه ها میشه لطفا فصل ۷ علوم سوالاتش رو بدید

جواب ها

جواب معرکه

مارالشونم 🌌❤

علوم تجربی چهارم

سلام بفرمایید، کاربرگی که فرستادم جوابش هم برات فرستادم

💛Saba Barzooyi💛

علوم تجربی چهارم

آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟ توضیح دهید. جواب: خیر، خاصیت آهن ربایی دروسط آهن ربا به دلیل آزادی عمل کمِ ذرّات آهن ربا ، کم تراست ولی در قطب ها به دلیل آزادی عمل زیاد ذرّات آهن ربا ، خاصیت آهن ربایی بیشتر است. ۲- آیا آهن ربا ها قدرت یکسانی دارند؟ چرا؟ جواب: خیر، زیرا قدرت آهن ربا ها به جنس و نوع مادّه ی تشکیل دهنده ی آن ، بزرگی و کوچکی و…بستگی دارد. ۳- قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟ جواب: به شدت جریان الکتریسیته و دور سیم پیچ آن. ۴- به کجای آهن ربا قطب آهن ربا گفته می شود؟ جواب: به دو سرِآهن ربا که خاصیت آهن ربایی وقدرتِ جذبِ بیشتری دارند قطبِ آهن ربا گفته می شود. ۵- آیا آهن ربا به همه ی فلزّات می چسبد؟ توضیح دهید جواب: خیر، آهن ربا به چیزهای آهنی و یا دارای آهن و به برخی از فلزّات دیگر مانند کبالت ، نیکل و انواع فولاد و…می چسبد ولی به غیر فلزها و بسیاری ازفلزّات دیگر مثل طلا و مس و نقره و سُرب و…. نمی چسبد. ۶- قطب های آهن ربا چه تاثیری بریکدیگردارند؟ جواب: قطب های هم نام یکدیگر را دَفع می کنند و قطب های غیر هم نام یکدیگر را جَذب می کنند. ۷- چگونه می توان خاصیت آهن ربایی درمیخ ایجادکرد؟ جواب: یکی از قطب های آهن ربا را بر روی یک سر میخ ۱۰سانتی معمولی قرارمی دهیم وآهن ربا را تا سردیگرمیخ می کشیم آن را برداشته و دوباره تکرار می کنیم اگر این عمل را تا۵۰ بار تکرار کنیم میخ ۱۰ سانتی معمولی خاصیت آهن ربایی پیدایی می کند البتّه پس از مدتی این خاصیت از بین خواهد رفت. ۸- قطب های آهن ربا راچگونه نام گذاری می کنند؟ جواب: اگر تشت پرآبی را بر روی سطح صافی بگذاریم و سپس یک یولونیت روی آب قرارداده و آهن ربایی را روی آن قراردهیم ؛ قطبی از آهن ربا را که به طرف قطب شمال جغرافیایی زمین قرار می گیرد قطب شمال آهن ربا می نامند وبا علامت N(اِن) نشان می دهند و قطبی از آهن ربا را که به طرف قطب جنوب جغرافیایی زمین قرار می گیرد قطب جنوب آهن ربا می نامند و با علامت S( اِس( نشان می دهند. دستــــم درد گرفت 🥺 مـــــعرکه یـــــادت نــــــره💛🫀

سوالات مشابه

Liya jk✨🖤

درس 7 علوم چهارم

میشه لطفاً سوالات علوم نوبت اول رو بفرستید ؟

Liya jk✨🖤

درس 7 علوم چهارم

میشه لطفاً سوالات علوم نوبت اول رو بفرستید ؟

Liya jk✨🖤

درس 7 علوم چهارم

میشه لطفاً سوالات علوم نوبت اول رو بفرستید ؟

Liya jk✨🖤

درس 7 علوم چهارم

میشه لطفاً سوالات علوم نوبت اول رو بفرستید ؟

...... کیم تهیونگ

درس 7 علوم چهارم

سلام بچه ها میشه لطفا فصل ۷ علوم سوالاتش رو بدید

...... کیم تهیونگ

درس 7 علوم چهارم

سلام بچه ها میشه لطفا فصل ۷ علوم سوالاتش رو بدید