ریاضی هشتم - فصل9 ریاضی هشتم

صدرا قنبری

ریاضی هشتم. فصل9 ریاضی هشتم

منظور از وتر دایره چیست؟وهر دایره حداکثر چند وتر می تواند داشته باشد

جواب ها

عطیه محمدی

ریاضی هشتم

سلام بفرمائید ادامه: بنابراین می‌توان گفت یک دایره بینهایت وتر دارد. موفق باشید

سوالات مشابه

میلاد پورحیدری

فصل9 ریاضی هشتم

بالای سوال گفته شده

🎧 🧚🏼‍♀️

فصل9 ریاضی هشتم

خواهش میکنم اینا رو جواب بدین امتحان دارم😭👇🏻

عرفان عدلی

فصل9 ریاضی هشتم

هرکی نمونه سوال داره نوبت اول برام بفرسته واسه معلم خودش باشه نه اینترنت