آمار واحتمال یازدهم - فصل3 آمار و احتمال یازدهم

فلان فلانی

آمار واحتمال یازدهم. فصل3 آمار و احتمال یازدهم

سلام کسی جواب اینو توضیح میده ؟

جواب ها

محدثه بحری

آمار واحتمال یازدهم

65مثلا میشه ۳۴a

سوالات مشابه

فلان فلانی

فصل3 آمار و احتمال یازدهم

سلام کسی جواب اینو توضیح میده ؟

فلان فلانی

فصل3 آمار و احتمال یازدهم

اینو یکی حل کنه لطفا توضیح هم بدید

نغمه صداقت

فصل3 آمار و احتمال یازدهم

مرکز@دسته@با@فراوانی@مطلق@با@فراوانی@نسبی@با@فراوانی@تجمعی@چگونه@ب@دست@می@اید؟