فارسی یازدهم - درس 18 فارسی یازدهم

سیدمحمد مهدی شاهطاهری

فارسی یازدهم. درس 18 فارسی یازدهم

روش شما برای خوندن فارسی چیه برای امتحان

جواب ها

فرشاد مندولکانی

فارسی یازدهم

رو بخون دیگع مثل بقیه

Kosar pakruh

فارسی یازدهم

به ترتیب بخون اول تاریخ ادبیات بعد لغت و آرایه ها و متن پژوهی و اینا در آخر معنی مفهوم بخون . اینجوری هم قاطی نمیکنی هم در آخر میتونی آسون مرور کنی . ✨️

جواب معرکه

Komail Jabarpor

فارسی یازدهم

سلام من ابتدا تمام لغات رو میخونم و بعد کارگاه های متن پژوهی و بعد معانی شعر و عبارت ها و سپس شعر حفظی هارو میخونم. یه دور خوب میخونم و بعد همش نمونه سوال نه دوره،چون دوره زمان بره و آدم وقتش حروم میشه با نمونه سوال هم نکات مهم و امتحانی رو مرور کردی هم روش سوال آوردن میاد دستت.

fatemeh jafari

فارسی یازدهم

ب ترتیب میخونم اول معنی کلمه درس بعدش نکته هاش بعد کارگاه بعدش آثار

Fatemeh _dh

فارسی یازدهم

اول. معنی کلمه بعد معنی شعر یا متن بعد نکته های دستوری و در آخر. کارگاه های متن پژوهشی !

سوالات مشابه

حمیدرضا شریفی

درس 18 فارسی یازدهم

لطفا حل کنید!

مریم میرزا

درس 18 فارسی یازدهم

معنای لغات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ((تازی،سیماب،سترگ،رشحه،بیعت)) ۱)عرب، جیوه، عظیم،ترواش کرده،عهد ۲)غیر ترک، جیوه، بزرگ، دریا، پیمان ۳ )عرب، نقره، عظیم، قطره، عهد ۴ )غیر ترک، نقره، بزرگ، چکیده، پیمان

مرضیه افروز

درس 18 فارسی یازدهم

شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته ای راار (( در آن تاریک شب می گشت پنهان   فروغ خرگه خوارزمشاهی ))......................................................... در عبارت زیر مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست ؟ (( مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند ، از پنجره های باز و نور گیر گریزان هستند. )) .درگروه کلمه های زیر،چهار غلط املایی وجوددارد،آنهارابیابید و شکل درست آنهارابنویسید ترجیح و برتری ، افراط و تفریط ، نهیب و سفیر ، توأم با صباحت ، شیرآقوز ، لهجۀ غلیظ ، فرنگی معابی ، شو

رضا موسوی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام عزیز های دل نثر روان یعنی چه

ft ‌‌‌‌‌.

درس 18 فارسی یازدهم

بچه هااا جدی جدی بهتون نیازمندمم خیلیی وضعم به شدت داغونه نمیتونم برای یه انشا درست حسابی فکر کنم و فردا امتحان دارم لطفا اگه انشایی داشتین که قبلنا نوشتین یا اگه میتونین خودتون بگین فقط از گوگل نباشه دوتا موضوعه اگه تونستین یکیشوو بهم بگین لطفاا مرسی ازتون تا فردا صب بیشتر مهلت ندارم اگ امشب باشه بهتره♥️: توصیف یک روز بهاری (استفاده از ابزار های نگارشی مثل تشبيه و...) گفتگو بین دوشخصیت یا جاندار یا بی جان (مثل نمونه گفتگو های کتاب باشد. )

رها رها ❤❤❤

درس 18 فارسی یازدهم

سلام من سه شنبه امتحان فارسی دارم میشه کمکم .کنید

حمیدرضا شریفی

درس 18 فارسی یازدهم

بگذار بر پشتزین خود معتبر بمانم چه ارایه ای دارد !

فرناز عنایت

درس 18 فارسی یازدهم

معنی کلمه اسحاق

پوریا پورشمس

درس 18 فارسی یازدهم

لطفا کمکم کنید

ft ‌‌‌‌‌.

درس 18 فارسی یازدهم

بچه هااا جدی جدی بهتون نیازمندمم خیلیی وضعم به شدت داغونه نمیتونم برای یه انشا درست حسابی فکر کنم و فردا امتحان دارم لطفا اگه انشایی داشتین که قبلنا نوشتین یا اگه میتونین خودتون بگین فقط از گوگل نباشه دوتا موضوعه اگه تونستین یکیشوو بهم بگین لطفاا مرسی ازتون تا فردا صب بیشتر مهلت ندارم اگ امشب باشه بهتره♥️: توصیف یک روز بهاری (استفاده از ابزار های نگارشی مثل تشبيه و...) گفتگو بین دوشخصیت یا جاندار یا بی جان (مثل نمونه گفتگو های کتاب باشد. )

سیدمحمد مهدی شاهطاهری

درس 18 فارسی یازدهم

روش شما برای خوندن فارسی چیه برای امتحان

معصومه دوستی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام (پشت زین خود) چه نوع ترکیبی است؟

سیدمحمد مهدی شاهطاهری

درس 18 فارسی یازدهم

روش شما برای خوندن فارسی چیه برای امتحان

سید مری

درس 18 فارسی یازدهم

زمان فعل های دوخته بودند _ نوشته باشد

رضا موسوی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام عزیز های دل نثر روان یعنی چه

رضا موسوی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام عزیز های دل نثر روان یعنی چه

sara hesari

درس 18 فارسی یازدهم

چراغدان نماد چه کسانی است

رضا موسوی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام عزیز های دل نثر روان یعنی چه

سیدمحمد مهدی شاهطاهری

درس 18 فارسی یازدهم

روش شما برای خوندن فارسی چیه برای امتحان

رضا موسوی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام عزیز های دل نثر روان یعنی چه