زبان هشتم - درس 3 زبان هشتم

💞نفس 💞

زبان هشتم. درس 3 زبان هشتم

کوتاه شده we are

جواب ها

صدرا قنبری

زبان هشتم

مخفف we are we're

gh mahdavi

زبان هشتم

We're پاسخ میشه

سوالات مشابه

ازازحل حابخلطخلطخعب

درس 3 زبان هشتم

هر کس جواب اینو درست و واضح بفرسته هم لایک و هم تایید میکنم البته فصلشم نمیدونم

شاهین اسمعیلی

درس 3 زبان هشتم

یکی اینو برام بخونه تایید میکنم

..Mohammad ..

درس 3 زبان هشتم

نمونه سوال از درس سه