حسابان دوازدهم - فصل 1 حسابان دوازدهم

محمود نظری

حسابان دوازدهم. فصل 1 حسابان دوازدهم

خواهش میشه سوال حل کنید

جواب ها

سوالات مشابه

معصومه فاطمی

فصل 1 حسابان دوازدهم

میشه یکی سوال ۴ تمرین اخر فصل یک قسمت ب رو جواب بده چه تابعی میشه رسم کرد؟؟

سیده غزال نظری

فصل 1 حسابان دوازدهم

بچه ها لطفا یکی بگه این تابع رو چجوری روی محور رسم میکنن . کار در کلاس صفحه ۱۴ گزینه پ

snnmpm ...

فصل 1 حسابان دوازدهم

لطفا با راه حل بگید