هندسه دهم -

فصل دوم هندسه دهم

شرلوک هلمز

هندسه دهم. فصل دوم هندسه دهم

چرا@اگر@اضلاع@زاویه@قائمه@یک@مثلث@قائم@الزاویه@دو@برابر@شود@مساحت@ان@دو@برابر@شود@مساحت@ان@دوبرابر@نمیشود؟ اگه@میشه@یه@مقدار@توضیح@بدین

جواب ها

سوالات مشابه

asma 😍

فصل دوم هندسه دهم

لطفا@پاسخ@دهید.ممنونم.