علوم تجربی نهم -

فصل 2 علوم نهم

۰۰۰ ۰۰۰۰

علوم تجربی نهم. فصل 2 علوم نهم

چرا قارچ سبزی ب حساب نمیاد؟چون سبزینه ندارن و فتوسنتز نمی کنن؟(اینو بگم کافیه نمره کامل میدن؟)

جواب ها

Violet ‌‌‌

علوم تجربی نهم

Atana :)

علوم تجربی نهم

سوالات مشابه

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

😂عکس اش نیومده بود تموم قسمت های شماره را میشه تک به تک بگید

MOBHAM ...

فصل 2 علوم نهم

اینو اگه میشه توضیح بدید کامل? قسمت ج

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

ج جواب چی میشه اصلا سؤالش نمی فهمم اینا کجا اینا توی کتاب بودن اصلا؟

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

بچه جواب چی میشه

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

بچه ج الف لطفااا

۰۰۰ ۰۰۰۰

فصل 2 علوم نهم

گروهی از جانداران که شبیه هم هستند و می تونند تولید مثل کنند و بچه ها وزاده هایی شبیه خود به وجود بیارن و بچه هاشون هم می تونن زنده بمونن و تولید مثل کنند گونه میگن؟

🦋 ‌‌

فصل 2 علوم نهم

چیا تو امتحان نمیاد؟ و بیشتر چیا میاد

niya ..

فصل 2 علوم نهم

اصلاحیه مارو فرستادن اصن همچی قاطی شده😕😑..

zeynab arab

فصل 2 علوم نهم

خلاصه فصل دوم رو میفرستین تاج میدم❤💖

بچه ها میشه اینو توضیح بدید چی شده؟!

🤠🦋 ‌.

فصل 2 علوم نهم

بچه ها ی سوال قطعی امتحان: فکر کنید ص ۳۱ همون نقطه جوش ها قطعا میاد بخونید حداقل 0.5 از من به شما🤠🦋

MOBHAM ...

فصل 2 علوم نهم

رابطه قارچ و جلبک چه نوع رابطه ای هست؟! همیاری؟!

ترکیبات یونی بدون بارن؟

MOBHAM ...

فصل 2 علوم نهم

گلدان چه نوع بوم سازگانی هست؟!

zahra ...

فصل 2 علوم نهم

ازمایش ۱۳۳ رو توضیح بدید نمیفهمم

ali a.t

فصل 2 علوم نهم

دوستان ویژگی یون ها رو میگید تاج میدم

همون کفگیر تو حلیم

فصل 2 علوم نهم

بنظرتون میتونم درس ۱تا ۷ بخونم امروز؟؟؟

zahra ...

فصل 2 علوم نهم

نمونه سوال درس ۱۴ بفرستید

zahra ...

فصل 2 علوم نهم

فعالیت ص ۱۰۸ تو امتحان میاد؟ چجوری باید بخونیم جوابش چی میشه

Zahra :>

فصل 2 علوم نهم

از آزمایش ها چجوری سوال میاد؟شماها میدونین؟