ریاضی چهارم - فصل چهارم ریاضی چهارم

m. s..

ریاضی چهارم. فصل چهارم ریاضی چهارم

جواب بدید معرکه میدم

جواب ها

Niayash arafi

ریاضی چهارم

این شکل ذوزنقه است

آیت مرادی

ریاضی چهارم

سلام بفرمایید استفاده کنید اگر اشکالی داشتی بگو درخدمتم 🌹

پویان مقیمی

ریاضی چهارم

ذوزنقه زاویه تند باز قائمه یا راست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ تاج ندی مدیونی🦭⚪

ßámù ģøñģ

ریاضی چهارم

ßámù ģøñģ

ریاضی چهارم

سوالات مشابه

m. s..

فصل چهارم ریاضی چهارم

زود جواب بدید تاجج میدهم

یسنا شفیعی

فصل چهارم ریاضی چهارم

جواب این سوال رو میخواستم

بدون نام

فصل چهارم ریاضی چهارم

سلام ببخشید این مسئله جوابش چی میشه؟