نگارش دوازدهم -

ایدا محمدی

نگارش دوازدهم.

کسی میتونه اینارو حل کنه هر چنتا که بشه رو؟

جواب ها

جواب معرکه

khadijeh abdolahi

نگارش دوازدهم

سلام دوست عزیز بابت قبولی خود در کنکور رو بهت تبریک میگم و امید وارم موفق و سرزنده باشی سوال ۲ بار کج به منزل نمیرسد یعنی هرچیزی که از راه نادرست به دست بیاد و هیچ وقت اخر خونت نمیرسه سوا۳ به معنی اینکه تا وقتی که بیماری باید راه درمون خودتو پیدا کنی ن وقتی کار از کار گذشت سوال ۴ ماه اردیبهشت یکی از بهشتی های ماه سال است ک نژاد ان به معنای نژاد حیوانی گاو است و از نظر مردمی ماه اردیبهشت ماه خوبی است

سوالات مشابه