ریاضی پنجم - فصل سوم ریاضی پنجم

asma djs

ریاضی پنجم. فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید

جواب ها

تاج یادت نده

میعاد شجیراتی

ریاضی پنجم

20دقیقه ۳۴ ثانیه

yasna Alimohammad

ریاضی پنجم

۲۴:۵۲ + ۴:۱۸ __________ ۲۸:۷۰ +۱ _۶۰ __________ ۲۹:۱۰ جواب میشه

جواب این شد

علیرضا کاری

ریاضی پنجم

۸+۲می کنی میشه۱۰ ،۰رومیزاری پایین ۱بالای ۵ ،۵و۱ میشن ۶ بایک دیگه ۷میشه ۷۰ثانیه دردقیقه۴روبه اضافه ی۴میکنی میشه۸ ،۸رومیزاری پایین ۲هم به اضافه۰میشه ۲ جواب ۲۸ دقیقه و۷۰ثانیه بعد۷۰ رو منهای یک دقیقه ۶۰ ثانیه میکنی میشه۱۰وبه۲۸ دقیقه ۱دقیقه اضافه میشه جواب اصلی ۲۹دقیقه و۱۰ثانیه

سوالات مشابه

محمد جواد فاطمی

فصل سوم ریاضی پنجم

اختلاف پول امین و مبین10000ریال است اگرنسبت پول امین بہ مبین 9 بہ 7 باشد پول ھرکدام چند ریال است؟؟؟؟

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید

آرزو تیموری

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام میشه جواب این سوال را بدهید🙏🙏$$ 4 /frac{5}{8} - 4 /frac{2}{12} = $$