علوم ششم - درس 8 علوم ششم

یاسین سلیمی

علوم ششم. درس 8 علوم ششم

لطفا جواب بدین

جواب ها

جواب معرکه

ناقل بیماری: به شخص آلوده و عامل بیماری عفونی ناقل بیماری گفته می شود فتوسنتز: غذاسازی به وسیله نور خورشید را فتو سنتز می نامند امواج لرزه ای: سلام در اثر شکستن سنگ های درون زمین امواج لرزه ای ایجاد میشو سوال 2و3و4رونمیدونم اما سوال 5رو میدونم 1_آلودگی محیط زیست2_ افزایش بیش از حد شکار3_ تغییر شرایط آب و هوایی فایده:  : ارتباط سریع با دیگران ضرر: استفاده زیاد از آن باعث بیماری بینایی ممنون میشم معرکه بدید

جواب معرکه

Fatemeh Nodeh

علوم ششم

👇👇👇 بفرمایید

سوالات مشابه

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

آرین باستانی

درس 8 علوم ششم

سلام لطفا در ۸ جزوات و نمونه سوال میخام

یاسین سلیمی

درس 8 علوم ششم

لطفا جواب بدین

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

آرین باستانی

درس 8 علوم ششم

سلام لطفا در ۸ جزوات و نمونه سوال میخام

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

Ar__a__sh..¤ سلطان

درس 8 علوم ششم

سلام هرکی بگه به نفر اول تا پنجم معرکه میدم اولی مرحله‌ی کاوشگری چیست؟

یاسین سلیمی

درس 8 علوم ششم

لطفا جواب بدین