شیمی دوازدهم - فصل اول شیمی دوازدهم

سیدمحمدرضا سعیداوی

شیمی دوازدهم. فصل اول شیمی دوازدهم

حل تکلیف شیمی 🌹

جواب ها

مبینا 👑

شیمی دوازدهم

..............

سوالات مشابه

sara gharib

فصل اول شیمی دوازدهم

جواب این سوال؟؟؟ لطفا علت ص یا غ بودن هر گزینه هم بگید.

علی صالحی راد

فصل اول شیمی دوازدهم

پلی استر چیست؟؟؟؟

Mr Verdansk

فصل اول شیمی دوازدهم

لطفا حل کنید مرسی