ریاضی دهم -

فصل6 ریاضی دهم

mina asadi

ریاضی دهم. فصل6 ریاضی دهم

جواب این تمرینا با عکس لطفا

جواب ها

سوالات مشابه

.......... .......

فصل6 ریاضی دهم

بچه ها اگه میشه بر اساس این مثال اصل جمع رو توضیح بدید لطفاً سریعتر برای امشب لازمش دارم البته این مسئله مربوط به درس خواهرم هستش.

... ...

فصل6 ریاضی دهم

۷نفر@که@یک@زن@و@شوهر@و@تک@فرزندشان@نیز@در@بین@انها@هستند@در@یک@صف@قرار@میگیرندتعداد@حالاتی@که@بین@زن@و@شوهر@،فرزندشان@به@همراه@دونفر@دیگر@@قرار@میگیرد@کدام@است؟ جواب@۴۳۲@ لطفا@هر@کس@بلده@جواب@بده@هرکس@بلدهههههههههه

... ...

فصل6 ریاضی دهم

با@جایگشت@های@متمایز@۵۴۳۲۱@چند@عدد@۵@رقمی@میتوان@نوش@که@هر@دو@رقم@۲و۳@در@جایگاه@فعلی@خود@نباشند@(تکرار@ارقام@مجاز@نیست) با@تاکید@فراوان@جواب@سوال@۷۸😑😑است@ برای@بار@دوم@

... ...

فصل6 ریاضی دهم

۷@نفر@که@یک@زن@و@شوهر@و@تک@فرزندشان@نیز@در@بین@انها@هستند@در@یک@صف@قرار@میگیرند@تعداد@حالاتی@که@بین@زن@و@شوهر@،فرزندشان@به@همراه@دونفر@دیگر@قرار@میگیرد@کدام@است؟ جواب:۴۳۲@ جواب@کتبی@با@توضیح@مرسی@

... ...

فصل6 ریاضی دهم

با@جایگشت@های@متمایز@ارقام@عدد@۵۴۳۲۱@چند@عدد@۵@رقمی@میتوان@نوشت@که@هر@دو@رقم@۲و۳@در@جایگاه@فعلی@خود@نباشند@؟@(تکرار@ارقام@مجاز@نیست)@@ جواب@:۷۸@ انصافا@خلاصه@وار@توضیح@ندین@با@مراحل@کااااامل@مرسیی@

mh ty

فصل6 ریاضی دهم

چطور@باید@حد@چپ@و@راست@رو@به@دست@آورد؟

امیرمحمد قهرمانپور

فصل6 ریاضی دهم

اگه@کسی@بلده@رو@کاغذ@برای@هرکدومش@نمودار@خودشو@رسم@کنه@!!!

mh ty

فصل6 ریاضی دهم

میشه@این@سوال@رو@جواب@بدین

فصل6 ریاضی دهم

اینو@با@اطلاعات@دهم@میشه@حل@کرد؟اگه@میشه@با@راه@حل@جواب@بدین

علی جرکانی

فصل6 ریاضی دهم

وقتی@میگه@ترتیب@مهم@نیست@یعنی@چی@؟@ میدونم@که@باید@از@روش@ترتیب@برویم@فقط@بگید@یعنی@چی@؟@

سوال@۱۸@چجوری@حل@میشه@با@جواب@ممنون@.

هادی دهقان

فصل6 ریاضی دهم

سلام@@اگرکسی@خلاصه@درس@شش@ریاضی@داره بیزحمت@بفرسته

...sheyda ....

فصل6 ریاضی دهم

قسمت@ت@رو@جواب@بدید@با@توضیح... کی@فاکتور@یل@میذاریم@کی@نمیذاریم؟

...sheyda ....

فصل6 ریاضی دهم

لطفا@یکی@قسمت@الف@و@ب@رو@توضیح@بده@

فرق@ترکیب@و@جایگشت@ت@سوالا@برای@تشخیص@اینکه@از@کدوم@استفاده@کنیم@ی@جور@که@ادم@بفهمه@یکی@بگه@ممنون

mohammadreza zahed

فصل6 ریاضی دهم

@@یه@@سری@@از@@دوستان@@هستن@@کمین@@کردن@@@@برا@@سوال.@@تا@@سوال@@میبینن@@سریع@@یه@@چرت@@و@@پرتی@@براش@@میفرستن@@که@@امتاز@@بگیرن.@@دیگه@@به@@فکر@@بقیه@@چیزا@@نیستن.@@مثلا@@اگه@@@@امتیاز@@یه@@نفر@@بالا@@بود@@@@چی@@میشه@@اخه@@.@@@@@@دیگه@@من@@نام@@نمیبرم@@@@ولی@@کاربرا@@خوب@@میشناسنشون

mohammadreza zahed

فصل6 ریاضی دهم

@@من@@پیشنهاد@@میکنم@@@@علاوه@@بر@@@@اینجا@@یه@@گروه@@تلگرامی@@هم@@داشته@@باشیم@@تا@@تبادل@@@@نظرات@@راحتر@@باشه

فصل6 ریاضی دهم

در@یک@همایش@،پنج@نفر@جهت@سخنرانی@ثبت@نام@کرده@اند.چند@طریق@ترتیب@سخنرانی@برای@انان@وجود@دارد@به@طوری@که@بین@سخنرانی@مورد@نظر@A@و@B@فقط@یک@نفر@سخنرانی@کند؟

فصل6 ریاضی دهم

دقت@کنید: سکه@ای@را@انقدر@پرتاب@میکنیم@تا@برای@بار@سوم@رو@بیاید@.@تعداد@حالاتی@که@در@۱۰@پرتاب@یک@سکه@به@این@نتیجه@برسیم@را@بیابید؟

فصل6 ریاضی دهم

۴@کتاب@ریاضی@متمایز@و@۶@کتاب@فیزیک@متمایز@را@به@چند@طریق@می@توان@در@یک@قفسه@چید@بطوری@که@هیچ@دو@کتاب@ریاضی@کنار@هم@نباشند؟