مطالعات اجتماعی چهارم - درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

m. s..

مطالعات اجتماعی چهارم. درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب بدید تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

Fa Fa

مطالعات اجتماعی چهارم

غرب دیااکو هگمتانه، همدان هخامنشیان لطفا تاج بده مرسی

امیرحسین طهماسبی

مطالعات اجتماعی چهارم

سوال ۲ میشه اسکندر

ستایش طلعتی

مطالعات اجتماعی چهارم

ماده ها در زندگی ایران ساکنشدند

پویان مقیمی

مطالعات اجتماعی چهارم

الف) ماد ها در غرب ایران ساکن شدند ب)دیااکو ج)هگمتانه بد که بعدها نام ان به همدان تغییر کرد د)گنج نامه از اثار دوره ی هخامنشيان است تاج ندی مدیونی🦭🌌

ßámù ģøñģ

مطالعات اجتماعی چهارم

سوالات مشابه

m. s..

درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب بدید تاج میدم

m. s..

درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب بدید

ivikeh eran

درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب رو بنویسید معرکه میدم