فیزیک دوازدهم تجربی - فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

فاطی قا

فیزیک دوازدهم تجربی. فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام فرق بین حالت پایه و حالا مانا چیه ؟؟

جواب ها

مهدی فیضی

فیزیک دوازدهم تجربی

حالت پایه یعنی n=1 یعنی لایه و مدار اول الکترونی حالت مانا یعنی یکی از مدار های مجاز یعنی هیچ نوع تابش الکترومغناطیسی از طرف الکترون گسیل نمیشه در این حالت میگن الکترون تو مدار یا حالت ماناست،در واقع حالت مانا همون لایه های الکترونی توی شیمی هستن‌ک‌الکترون توی اونا بیشتر بود! حالت پایه هم یه جورایی حالت ماناست!

سوالات مشابه

[email protected] [email protected]

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

مقدار انرژی یونش در اتم هیدروژن چند الکترون ولت است

یاسمن طیبی

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

محاسبه میدان الکتریکی در نقطه پی از فاصله r

... ....

فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی

بچه ها این مقادیر ورنگارو باید حفظ باشیم؟ ص۱۰۱