ریاضی دوازدهم - فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

Z_R Z_R

ریاضی دوازدهم. فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

فصل تابع. میشه توضیح بدهید روش محاسبه رو؟

جواب ها

ali ..

ریاضی دوازدهم

سلام بفرمایین

سوالات مشابه

تذ لبی

فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

اینم توضیح لطفا

mina salehi

فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

میشه حل کنین

امیرمحمد مرزبان

فصل 4 ریاضی دوازدهم تجربی

سلام این سوال لطفا سریع حل کنید.