هندسه دهم -

فصل اول هندسه دهم

زهرا حسینی

هندسه دهم. فصل اول هندسه دهم

سلام@برای@پیش@خوانی@یازدهم@چه@کتابی@بگیرم@خوبه@که@توی@خونه@بتونم@خودم@بخونم@بدون@معلم؟

جواب ها

سوالات مشابه

مهدی زحمتکش

فصل اول هندسه دهم

سلام@ببخشید@نمونه@سوالات@خرداد@هندسه@دهم@را@اگه@دارید@بفرستید@ممنون@

محمد+حسین فرخنده

فصل اول هندسه دهم

سلام@اثبات@اینکه@هر@نقطه@ای@که@از@دوسر@پاره@خط@به@یک@فاصله@باشه@روی@عمود@منصف@قرار@داره@چی@میشه@؟

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

اگر@ممکنه@رسم@خط@موازی@با@یک@خط@داده@شده@از@یک@نقطه@غیر@واقع@بر@آن@رو@توضیح@بدهید@🤓

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

لطفا@روش@رسم@نیمساز@یک@زاویه@را@توضیح@دهید@(ص۱۲)

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

اگر@ممکنه@این@مراحل@رو@توضیح@بدهید@و@همچنین@@رسم@خط@موازی@با@خط@داده@شده@از@یک@نقطه@غیر@واقع@بر@آن@رو@توضیح@بدهید(@صفحه@۱۴و۱۵)@

amirhoseen n.r

فصل اول هندسه دهم

متوازی@الضلاعی@رسم@کنید@که@طول@اضلاعش۳و۵وطول@یک@قطر@آن@۶باشد