فارسی ششم - درس 3 فارسی ششم

پرنیا پیوندی

فارسی ششم. درس 3 فارسی ششم

کربن دی اکسید با دی اکسید کربن فرق دارد جواب بدین معرکه میدم

جواب ها

جواب معرکه

هدیه .......

فارسی ششم

مورد ماهیت ماده ای که با این نام است تفاوتی نیست.یعنی هر دو اسم متعلق به عنصرCO2. در کشور ما به دلیل خواندن حروف انگلیسی این ماده و از این دست ترکیبات این عنصر((دی اکسید کربن))خوانده می شود.این نام گذاری از نظر علمی اشتباه است اما به دلیل رایج شدن این نام مردم هم در بیشتر مواقع نام عناصر را اشتباه می گویند. در واقع باید نام عناصر را از چپ به راست بخوانیم(طبق قواعد زبان انگلیسی) پس باید بگوییم:((کربن دی اکسید)) .و((دی اکسید کربن)) اشتباه است.

Helen ♥︎

فارسی ششم

بله متفاوت است.

آراد نوده

فارسی ششم

نه یکی هست فرقی نداره

فاطیما عبدی

فارسی ششم

این آخه سواله آره فرق میکنه

ثنا کریمی

فارسی ششم

نه فرقی ندارن ولی بهتر که بگی کربن دی اکسید

سوالات مشابه

پرنیا پیوندی

درس 3 فارسی ششم

کربن دی اکسید با دی اکسید کربن فرق دارد جواب بدین معرکه میدم

پرنیا پیوندی

درس 3 فارسی ششم

کربن دی اکسید با دی اکسید کربن فرق دارد جواب بدین معرکه میدم

پرنیا پیوندی

درس 3 فارسی ششم

کربن دی اکسید با دی اکسید کربن فرق دارد جواب بدین معرکه میدم

پرنیا پیوندی

درس 3 فارسی ششم

کربن دی اکسید با دی اکسید کربن فرق دارد جواب بدین معرکه میدم

پرنیا پیوندی

درس 3 فارسی ششم

کربن دی اکسید با دی اکسید کربن فرق دارد جواب بدین معرکه میدم

پرنیا پیوندی

درس 3 فارسی ششم

کربن دی اکسید با دی اکسید کربن فرق دارد جواب بدین معرکه میدم