ریاضی نهم - فصل 8 ریاضی نهم

حبیب ریگی

ریاضی نهم. فصل 8 ریاضی نهم

لطفاً در مورد این فصل هرکس جزوه،وراهنمای برای حل تمرین های کتاب روداشت،واسم بفرسته، معرکه میزنم ✌️💢💞

جواب ها

Golbarg essy

ریاضی نهم

منتظر معرکه هستممم😇🧋

سوالات مشابه

یوسف دهمرده

فصل 8 ریاضی نهم

در یک جامعه ی آماری دسته بندی شده دامنه ی تغییرات داده ها برابر ۳۶است.اگر کران پایین دسته ی اول ۵ومرکز دسته ی آخر ۳۹باشد.تعداد دسته ها چه عددی است؟ لطفا سریع جواب دهید ممنون

اولیو معرکه میزنم بقیران

نرگس زرقامى

فصل 8 ریاضی نهم

لطفا زودتر جواب بدين