سواد رسانه ای - درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

مبینا مینائیان

سواد رسانه ای. درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

لطفا جواب ص ۹۸ تفکر

جواب ها

🎸soroush 🎸

سواد رسانه ای

 از این داستان می توان نتیجه گرفت که انسان باید خشم خودش را کنترل کرده و بر اساس احساساتش تصمیم گیری نکند، چون سرکوب کردن خشم و بخشیدن دیگران کار درست و خیلی به جایی است و باعث آرامش خود انسان می شود و همانطور که در قرآن گفته شده است تا جایی که میتوانید دیگران را ببخشید تا خداوند پاداش شما را چند برابر کند. در صورت تمایل معرکه بدهید 🙏💙

رویا دهم انسانی

سواد رسانه ای

این درس به آدم یاد میده خشم خود دا کنترل کنیم و زود تصمیم نگیریم اول فکر کنیم بعد به یک نتیجه برسیم و بعد تصمیم بگیریم

Asda ✨️

سواد رسانه ای

بفرمایید

سوالات مشابه

Zahra .....

درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

دلایل تفاوت مخاطبان با یکدیگر چیست؟

مبینا مینائیان

درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

لطفا جواب ص ۹۸ تفکر

🌈Säbă ⁦☘️⁩

درس 4 تفکر و سواد رسانه ای

سلام دوستان این گفتگوی کلاسی رو هر کی نوشته برام لطفاً زود بفرسته.