فارسی ششم - درس 1 فارسی ششم

mohammad ebrahimi

فارسی ششم. درس 1 فارسی ششم

سلام بچه ها چند نمونه انشا و املا کلاش ششم بدید برای ترم دوم مرسی معرکه میدم

جواب ها

جواب معرکه

اراد عظیمی

فارسی ششم

واسه امتحان انشا من ۳ تا موضوع داده بود ۱ تعطیلات نوروز خاطرات شو بنویسی ۲.گفت و گو دو جسم ۳. یادم نیست.

جواب معرکه

زهره انصاری

فارسی ششم

انشا یک انشا با موضوع دلخواه که در ان ارایه تشبیه باشد دو _انشا با موضوع عاشقانه ای برای پاییز سه_غروب خورشید را توصیف کنید

جواب معرکه

جان بخشی به اشيا

جواب معرکه

حسنا شفیع

فارسی ششم

معرکه یادت نره

فاطیما عبدی

فارسی ششم

معرکه یادت نره

سوالات مشابه

فاطمه زهرا پیرامند

درس 1 فارسی ششم

معنی کلمات این درس را میشه بدین

فاطمه زهرا پیرامند

درس 1 فارسی ششم

معنی کلمات این درس را میشه بدین

mohammad ebrahimi

درس 1 فارسی ششم

سلام بچه ها چند نمونه انشا و املا کلاش ششم بدید برای ترم دوم مرسی معرکه میدم

mohammad ebrahimi

درس 1 فارسی ششم

سلام بچه ها چند نمونه انشا و املا کلاش ششم بدید برای ترم دوم مرسی معرکه میدم

باران صابری

درس 1 فارسی ششم

بچها من چهارشنبه امتحان فارسی دارم یکی بگه از کجا بگیرم استرس دارم

باران صابری

درس 1 فارسی ششم

بچها من چهارشنبه امتحان فارسی دارم یکی بگه از کجا بگیرم استرس دارم

باران صابری

درس 1 فارسی ششم

بچها من چهارشنبه امتحان فارسی دارم یکی بگه از کجا بگیرم استرس دارم

فاطمه زهرا پیرامند

درس 1 فارسی ششم

معنی کلمات این درس را میشه بدین

باران صابری

درس 1 فارسی ششم

بچها من چهارشنبه امتحان فارسی دارم یکی بگه از کجا بگیرم استرس دارم

mohammad ebrahimi

درس 1 فارسی ششم

سلام بچه ها چند نمونه انشا و املا کلاش ششم بدید برای ترم دوم مرسی معرکه میدم

مارالشونم ⛓️🖤

درس 1 فارسی ششم

سلام، نمونه سوالات امتحان نهایی املا رو میخواستم هرکی دارع بدع. از هر شهذی که میخواد باشه.

mohammad ebrahimi

درس 1 فارسی ششم

سلام بچه ها چند نمونه انشا و املا کلاش ششم بدید برای ترم دوم مرسی معرکه میدم

مارالشونم ⛓️🖤

درس 1 فارسی ششم

سلام، نمونه سوالات امتحان نهایی املا رو میخواستم هرکی دارع بدع. از هر شهذی که میخواد باشه.

باران صابری

درس 1 فارسی ششم

بچها من چهارشنبه امتحان فارسی دارم یکی بگه از کجا بگیرم استرس دارم

باران صابری

درس 1 فارسی ششم

بچها من چهارشنبه امتحان فارسی دارم یکی بگه از کجا بگیرم استرس دارم

mohammad ebrahimi

درس 1 فارسی ششم

سلام بچه ها چند نمونه انشا و املا کلاش ششم بدید برای ترم دوم مرسی معرکه میدم

باران صابری

درس 1 فارسی ششم

بچها من چهارشنبه امتحان فارسی دارم یکی بگه از کجا بگیرم استرس دارم