ریاضی پنجم - فصل سوم ریاضی پنجم

محدثه یونسی

ریاضی پنجم. فصل سوم ریاضی پنجم

میشه سؤال های اعشاری بیشتر بدید

جواب ها

بهار عطایی

ریاضی پنجم

تاج میدی

Hosna Jagari

ریاضی پنجم

معرکه یادت نره

آدرین رجبی

ریاضی پنجم

معرکه یادت نره

یسنا کشواد

ریاضی پنجم

یسنا کشواد

amir fatyi

ریاضی پنجم

5/6+9/1= 8/4×1/1= 9/9×2/3=

سوالات مشابه

🖤💛fatemeh💛🖤☆ 🖤💛fatemeh💛🖤

فصل سوم ریاضی پنجم

میشه برام این رو حل کنید

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید

حنانه جلالی

فصل سوم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین ۴ تا تاج میدم

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید

امیرعلی نقی زاده

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام جزوه ریاضی فصل ۳ را می خواستم

طاها یعقوبی

فصل سوم ریاضی پنجم

نصف دانش آموزان یک کلاس 14نفرند.یک سوم دانش آموزان این کلاس چند نفرند؟

zahra ghjj

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام ببخشید آزمون ریاضی فصل سوم پنجم رو میخواستم ممنون

🖤💛fatemeh💛🖤☆ 🖤💛fatemeh💛🖤

فصل سوم ریاضی پنجم

میشه برام این رو حل کنید

King ....

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام بچه ها این دو سوال رو حل کنید تاج میدم

King ....

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام بچه ها این دو سوال رو حل کنید. تاج میدم

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید

حنانه جلالی

فصل سوم ریاضی پنجم

لطفا جواب بدین ۴ تا تاج میدم

محمد جواد فاطمی

فصل سوم ریاضی پنجم

اختلاف پول امین و مبین10000ریال است اگرنسبت پول امین بہ مبین 9 بہ 7 باشد پول ھرکدام چند ریال است؟؟؟؟

🖤💛fatemeh💛🖤☆ 🖤💛fatemeh💛🖤

فصل سوم ریاضی پنجم

میشه برام این رو حل کنید

محدثه یونسی

فصل سوم ریاضی پنجم

میشه سؤال های اعشاری بیشتر بدید

asma djs

فصل سوم ریاضی پنجم

تاج میدم ممنون حل کنید

آرزو تیموری

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام میشه جواب این سوال را بدهید🙏🙏$$ 4 /frac{5}{8} - 4 /frac{2}{12} = $$

طاها یعقوبی

فصل سوم ریاضی پنجم

نصف دانش آموزان یک کلاس 14نفرند.یک سوم دانش آموزان این کلاس چند نفرند؟

پریماه عبدالملکی

فصل سوم ریاضی پنجم

لطفا ۵ مسئله درمورد درصد فصل سوم پایه پنجم میخواستم ممنون

طاها یعقوبی

فصل سوم ریاضی پنجم

نصف دانش آموزان یک کلاس 14نفرند.یک سوم دانش آموزان این کلاس چند نفرند؟