علوم ششم - درس 13 علوم ششم

Helen ♥︎

علوم ششم. درس 13 علوم ششم

لطفا نمونه سوال علوم نوبت دوم به جز گوگل میخوام معرکه میدم به همه .

جواب ها

اراد عظیمی

علوم ششم

برو از پادرس بگیر

جواب معرکه

معرکه یادت نره

جواب معرکه

با سلام موفق باشی معرکه یادت نره

معرکه یادت نره

سوالات مشابه

Helen ♥︎

درس 13 علوم ششم

لطفا نمونه سوال علوم نوبت دوم به جز گوگل میخوام معرکه میدم به همه .

آرینا فرخی

درس 13 علوم ششم

نمونه سوال انتجانی علوم میخواستم لطفا هرکی داره بده امتحان دارم؟ ممنون میشم ازش🙏🏻

آرین باستانی

درس 13 علوم ششم

سلام من امتحان جامع فردا دارم کمکم کنبد معرکه میدم

𝐚𝐬𝐚𝐥 ....:)

درس 13 علوم ششم

مواردی که توسط گویچه های سفید ترشح میشود و میکروب ها را غیر فعال میکند چه نام دارد؟

𝐚𝐬𝐚𝐥 ....:)

درس 13 علوم ششم

مواردی که توسط گویچه های سفید ترشح میشود و میکروب ها را غیر فعال میکند چه نام دارد؟

𝐚𝐬𝐚𝐥 ....:)

درس 13 علوم ششم

مواردی که توسط گویچه های سفید ترشح میشود و میکروب ها را غیر فعال میکند چه نام دارد؟

آرین باستانی

درس 13 علوم ششم

نمو نه س وال می خوا م زو د با شی د

مارالشونم ⛓️🖤

درس 13 علوم ششم

سلتم امتحان علوم ترم دوم دارم شنبه هرکی سوال دارع بدع فقط یع نفر ندع به همه معرکه میدم حتی اگع سوالهم نداشته باشع پس بدین.

jokiong lim

درس 13 علوم ششم

سلام لطفا نمونه سوال با جواب بزارید همه‌ی درس های علوم

مارالشونم ⛓️🖤

درس 13 علوم ششم

سلام لطفا نمونه سوالات این دو صفحه رو بدید.(معرکه میدم)

آرین باستانی

درس 13 علوم ششم

سلام من پس فردا امتحان علوم از کل درس دارم میشه کمک کنید معرکه میدم برای اولین نفر

مارالشونم ⛓️🖤

درس 13 علوم ششم

........ از اثرات ساختمانی زمین لرزه است.

مارالشونم ⛓️🖤

درس 13 علوم ششم

........ از اثرات ساختمانی زمین لرزه است.

مارالشونم ⛓️🖤

درس 13 علوم ششم

........ از اثرات ساختمانی زمین لرزه است.

مارالشونم ⛓️🖤

درس 13 علوم ششم

سلام لطفا نمونه سوالات این دو صفحه رو بدید.(معرکه میدم)

vandad SH

درس 13 علوم ششم

اگه میشه نمونه سوالات فصل 13 را برام بفرستید

مارالشونم ⛓️🖤

درس 13 علوم ششم

سلام. نمونه سوال از امتحان علوم ترم دوم امتحان نهایی میخوام هرکی بدع بش معرکه میدم. خودتون که منو میشناسین که معرکه حتمی میدم. ⛓️🖤

jokiong lim

درس 13 علوم ششم

سلام لطفا نمونه سوال با جواب بزارید همه‌ی درس های علوم

jokiong lim

درس 13 علوم ششم

سلام لطفا نمونه سوال با جواب بزارید همه‌ی درس های علوم

Helen ♥︎

درس 13 علوم ششم

لطفا نمونه سوال علوم نوبت دوم به جز گوگل میخوام معرکه میدم به همه .