ریاضی چهارم - فصل چهارم ریاضی چهارم

m. s..

ریاضی چهارم. فصل چهارم ریاضی چهارم

لطفا جواب بدید

جواب ها

آیت مرادی

ریاضی چهارم

نتیجه میگیریم که مجموع زاویه های آن برابر با ۱۸۰است

ßámù ģøñģ

ریاضی چهارم

سوالات مشابه

یسنا شفیعی

فصل چهارم ریاضی چهارم

جواب این سوال رو میخواستم

هری پاتر ⚡️

فصل چهارم ریاضی چهارم

میشه حل کنید برام معرکه میدم مممنون

m. s..

فصل چهارم ریاضی چهارم

زود جواب بدید تاجج میدهم