علوم پنجم - درس 6 علوم پنجم

فقط تلاش 📚

علوم پنجم. درس 6 علوم پنجم

سلام لطفا جواب بدین

جواب ها

جواب معرکه

تیدا منش

علوم پنجم

۱ . بخش حلزونی ۲ . شنوایی ۳ . نادرست ۴ . درست ۵ . درست ۶ . پرده گوش ۷ . ناشنوایی ۸ . ورود آب به مجرای شنوایی ، کار با ماشین آلات پر سر و صدا ، جمع شدن مواد ترشحی بر روی پرده ی انتهای مجرای شنوایی . برای مراقبت از گوش باید شدت صداها رو کاهش بدیم ، اشیا نوک تیز رو برای پاک کردن داخل گوش فرو نکنیم و ... ۹ . انتهای مجرای گوش ۱۰ . استخوان های کوچک بفرمایید لطفا تاج هم بده

جواب معرکه

فاطمه عزیزی

علوم پنجم

۱.حلزونی ۲.مهم بدن ۳.نادرست ۴.درست ۵.درست ۶.الف.پرده گوش ب.نا شنوا بشود ۷.ورود آب به مجرای شنوایی،کار با ماشین آلات پر سروصدا،جمع شدن مواد ترشحی بر روی پرده ی انتهای مجرای شنوایی ۸.گزینه ی ۲ ۹.گزینه ی ۳ تاج یادت نره

سوالات مشابه

فقط تلاش 📚

درس 6 علوم پنجم

سلام لطفا جواب بدین

فقط تلاش 📚

درس 6 علوم پنجم

سلام لطفا جواب بدین