علوم تجربی نهم - فصل8 علوم نهم

ااااااا اااااا

علوم تجربی نهم. فصل8 علوم نهم

سلام پاسکال چیست؟

جواب ها

جواب معرکه

معصومه محمد زاده

علوم تجربی نهم

سلام دوست عزیز. اگر بر بخشی از مایع که درون ظرفی محصور است فشار وارد کنیم، این فشار بدون ضعیف شدن به بخش‌های دیگر مایع و دیواره‌های ظرف منتقل می‌شود.. معرکه😀❤

جواب معرکه

Roya razavi

علوم تجربی نهم

بلز پاسکال دانشمند فرانسوی هست که ب افتخار اون یکای فشار رو Pa گذاشتن ک بر حسب نیوتون بر متر مربع به توان دو1N/m

سوالات مشابه

احمد مرادی

فصل8 علوم نهم

کسی کتاب کار نداره از فصل فشار برام عکس بفرسته لطفا 💚

سیوان حیدری

فصل8 علوم نهم

تور خدا زود جواب بگید

امید شاه

فصل8 علوم نهم

فشارهوا@به@چه@عواملی@بستگی@دارد؟