تحلیل فرهنگی - فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

Ati k, d

تحلیل فرهنگی. فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

اگه کسی جواب این سوالات رو بلده برام بفرسته واجبه

جواب ها

Amir Hossein Eliasi

تحلیل فرهنگی

تصویر خیلی واضح نیست معلوم نیست😐

سوالات مشابه

Aylin mohamadi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

بچه هاا دوازدهم کنکور دی ماه دادین چطور بود؟؟

samina sadat hoseini nasab

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

صحيح ياغلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد. ص غ الف) امروزه سوادبه توانايي خواندن ونوشتن وحساب كردن محدودمي شود . ) ب باورقدرتمندترين عنصرفرهنگ است . ) ج هرچه دامنه ديگران گسترده تر باشدرشدشخصيت وتعالي فرهنگ فزونترمي شود . ) د هرچه مبادله اطلاعات سريعتر انجام شود دستيابي به توسعه غيرممكن تراست

مریم ادبی

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سوالات صحیح و غلط و جای خالی

Aylin mohamadi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

من چهل تست تونستم بزنم ینی از اونی ک مطمئن بودم زدم ب چیزی ک شک داشتم اونو نزدم منم طبق برنامه گزینه دو پیش میرفتم از چیزای ک اع یازدهمی خونده بودم تو تابستان چند روز قبله کنکور ی دور کردم یعنی جامعه شناسی ک مفهومی اورده بودو تونستم ی دوازده تایی تست بزنم بیشترش اع همین یازدهمی و دهمی اومده بود خعل کم تمزکشون ب دوازدهمی ها کرده بودن و کم اع دوازدهم هایی ک خوندیم اوردن بنظر منم اگ بتونیم ی دو س تا دور بکنیم کتابارو با بهترین رتبه قبول شیم خودم ک کم خوندم ب خودم ایمان دارم یعن امید دارم با بهتری

samina sadat hoseini nasab

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

صحيح ياغلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد. ص غ الف) امروزه سوادبه توانايي خواندن ونوشتن وحساب كردن محدودمي شود . ) ب باورقدرتمندترين عنصرفرهنگ است . ) ج هرچه دامنه ديگران گسترده تر باشدرشدشخصيت وتعالي فرهنگ فزونترمي شود . ) د هرچه مبادله اطلاعات سريعتر انجام شود دستيابي به توسعه غيرممكن تراست

Erfaneh Jalali

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

میشه ی کتاباقتصاد خوب برا کنکور امسال معرفی کنید

پریسا بیرانود

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

فرهنگ را تعریف کنید؟

Ati k, d

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

اگه کسی جواب این سوالات رو بلده برام بفرسته واجبه

Aylin mohamadi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

بچه هاا دوازدهم کنکور دی ماه دادین چطور بود؟؟

zahra fattahi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

اعتیاد اینترنتی چیست

فاطمه ولیاس

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سوالات درس اول چیستی فرهنگ

Erfaneh Jalali

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

میشه ی کتاباقتصاد خوب برا کنکور امسال معرفی کنید

samina sadat hoseini nasab

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

چه كساني مي توانند منادي وحدت و انسجام جامعه باشند؟

پریسا بیرانود

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

فرهنگ را تعریف کنید؟

Aylin mohamadi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

بچه هاا دوازدهم کنکور دی ماه دادین چطور بود؟؟

مریم افروشه

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

منظور از فرهنگ و تحلیل فرهنگی چیست؟

Erfaneh Jalali

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

میشه ی کتاباقتصاد خوب برا کنکور امسال معرفی کنید

Aylin mohamadi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

بنده ک‌ن چون اصن کتابشو ندارم‌😂

محمد طولابی

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سوال ارتباط اجتماعی در بستر ............ و توسط آن اتفاق می افتد در فرهنگ های غیر دینی ........ اجتماعی ضمانت اجرای اخلاق است

... ‌....

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

هر جهان فرهنگی ب دو بعد .... و .... تقسیم میشود