ریاضی پنجم - فصل سوم ریاضی پنجم

پریماه عبدالملکی

ریاضی پنجم. فصل سوم ریاضی پنجم

لطفا ۵ مسئله درمورد درصد فصل سوم پایه پنجم میخواستم ممنون

جواب ها

جواب معرکه

اشکانم | همین

ریاضی پنجم

سلام معرکه یادت نره

سلام این حل کن

برو تو پادَرس 🤯

خاطی ♡♡

ریاضی پنجم

اره فاطی راس میگه پادرس پره

سوالات مشابه

فاطمه ابوالحسنی

فصل سوم ریاضی پنجم

رضا یک شانه تخم مرغ ۳۰ تایی خرید ۵۰ تا از آنها شکستن بچه ها را عدد از آنها را خورد چند درصد از این تخم مرغ ها سالم باقی مانده اند

مهتاب بهشتی

فصل سوم ریاضی پنجم

میشه برام این رو حل کنید

مهنا حسن زاده

فصل سوم ریاضی پنجم

لطفا این سوال رو با روشش بهم بگید😊