فارسی یازدهم - درس 16 فارسی یازدهم

𝒁𝒂𝒉𝒓𝒂 𝑵𝒂𝒋𝒂𝒇𝒊

فارسی یازدهم. درس 16 فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم هرکسی نوشته لطفا برام بفرسته ممنون میشم🙏🏻

جواب ها

جواب معرکه

کوثر 💮

فارسی یازدهم

سلام دوست عزیز😊 بفرمائید خدمت شما 🤗 اگه براتون مفید بود معرکه رو بزنید خوشحال میشم 🙃❤

سوالات مشابه

امیر امیری

درس 16 فارسی یازدهم

سلام دوستان جوابهای خودارزیابی درس ۱۶ رو میخواستم خواهشا تا شب برام بفرستید. قربون دستتون.

یکتا شریف پور

درس 16 فارسی یازدهم

قلمرو فکری درس شانزدهم سوال سوم چی میشه؟

دانش آموز ‌.

درس 16 فارسی یازدهم

سروده ها و نوشته های زیر را به فارسی روان معنی کنید . الف ( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست . ب ( ازقضای آمده امیر کشتی ها بخواست و ناوی ده بیاوردند . پ ( قافله ساالر ما فخر جهان مصطفی است ت ( در همین کور مال کور مال ادبی آغاز به راه رفتن کردم . ث ( و اگر حق تعالی را ، با این قالب سر و کاری خواهد بود . در این موضع تواند بود . ج ( گو یارب از این گزاف کاری توفیق دهم به رستگاری چ ( در آن سیماب گون امواج لرزان خیال تازه ای در خواب می دی