زمین شناسی یازدهم - فصل4 زمین شناسی یازدهم

سارا سعیدی

زمین شناسی یازدهم. فصل4 زمین شناسی یازدهم

سلام میشه جوب صفحه ۶۰ بیشتر بیندیشید را بدید

جواب ها

NMA ...

زمین شناسی یازدهم

بفرمایید موفق باشی 🙃☘️

سوالات مشابه

آترین رقاقی

فصل4 زمین شناسی یازدهم

سطح ایستایی رو یکی توضیح بده؟

ava. .tkh

فصل4 زمین شناسی یازدهم

سلام دلیل ناپایداری تونل در زیر سطح ایستابی چیست؟توضیح میدین لطفا.

Elsa ‌‌‌‌‌‌‌‌

فصل4 زمین شناسی یازدهم

نمونه سوال لطفا