علوم تجربی نهم -

فصل 2 علوم نهم

miss. lavin♥️🌊 ....

علوم تجربی نهم. فصل 2 علوم نهم

کاش میشد جادو کرد معلمارو نابود کرد🤝🏿😊من ادم ارام هستم فقط یوخته زیادی ارامممم

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

Asal xi

فصل 2 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه24میشه توضیح بدین؟ هیچی نیمفهمم

آیسان 💫

فصل 2 علوم نهم

میشه اینو جواب بدینننن

Elena 💫

فصل 2 علوم نهم

کسی میتونه این شکل رو از اول تا آخر کامل توضیح بده؟؟ کامل باشه تاج میدم

مریم مهرابی

فصل 2 علوم نهم

کسی می تونه چرخه کربن شکل رو توضیح بده

Elena 💫

فصل 2 علوم نهم

بچه ها جواب این چی میشه؟؟ در متن زیر دو اشتباه علمی وجود دارد، زیر هریک از آنها خط بکشید و درست آن ها را در محل نقطه چین بنویسید فعل جمله را تغییر ندهید: بعضی از ترکیب های شیمیایی با انتقال الکترونها و بعضی از آنها با اشتراک الکترونها بوجود می آیند. دسته ای از ترکیب ها بنام درشت مولکولها از اتصال تعداد زیادی اتم که با انتقال الکترون به هم وصل شدهاند، پدید آمدهاند. از این دسته ترکیبات می توان به درشت مولکولهای بسپاری ، مثل ابریشم که یک درشت مولکول گیاهی طبیعی است و از انواع مصنوعی به پلی ات

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

تاج میدم یکی رو برگه قشنگ توضیح بده

۰۰۰ ۰۰۰۰

فصل 2 علوم نهم

چرا قارچ سبزی ب حساب نمیاد؟چون سبزینه ندارن و فتوسنتز نمی کنن؟(اینو بگم کافیه نمره کامل میدن؟)

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

😂عکس اش نیومده بود تموم قسمت های شماره را میشه تک به تک بگید

MOBHAM ...

فصل 2 علوم نهم

اینو اگه میشه توضیح بدید کامل? قسمت ج

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

ج جواب چی میشه اصلا سؤالش نمی فهمم اینا کجا اینا توی کتاب بودن اصلا؟

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

بچه جواب چی میشه

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

بچه ج الف لطفااا

۰۰۰ ۰۰۰۰

فصل 2 علوم نهم

گروهی از جانداران که شبیه هم هستند و می تونند تولید مثل کنند و بچه ها وزاده هایی شبیه خود به وجود بیارن و بچه هاشون هم می تونن زنده بمونن و تولید مثل کنند گونه میگن؟

🦋 ‌‌

فصل 2 علوم نهم

چیا تو امتحان نمیاد؟ و بیشتر چیا میاد

niya ..

فصل 2 علوم نهم

اصلاحیه مارو فرستادن اصن همچی قاطی شده😕😑..

zeynab arab

فصل 2 علوم نهم

خلاصه فصل دوم رو میفرستین تاج میدم❤💖

بچه ها میشه اینو توضیح بدید چی شده؟!

🤠🦋 ‌.

فصل 2 علوم نهم

بچه ها ی سوال قطعی امتحان: فکر کنید ص ۳۱ همون نقطه جوش ها قطعا میاد بخونید حداقل 0.5 از من به شما🤠🦋

MOBHAM ...

فصل 2 علوم نهم

رابطه قارچ و جلبک چه نوع رابطه ای هست؟! همیاری؟!

ترکیبات یونی بدون بارن؟