هندسه دهم -

فصل اول هندسه دهم

شقایق گودرزی

هندسه دهم. فصل اول هندسه دهم

گزینه ی مناسب رابنویسید

جواب ها

saeed kh.sh

هندسه دهم

سوالات مشابه

شقایق گودرزی

فصل اول هندسه دهم

زاویه ی حاده ی بین نیمساز AوCکدام است؟

zahra bagheri

فصل اول هندسه دهم

دوستان میشه قضیه نیمساز ها و عمود منصف ها رو بگید🙏

Am10 Barclon

فصل اول هندسه دهم

تعریف دقیق استقرایی با استنتاجی رو هر چه زودتر میخواستم

maryam karami

فصل اول هندسه دهم

سلام لطفا جواب سوال ۵درس اول هندسه رو بگین

glcaw zpr

فصل اول هندسه دهم

کتاب کمک درسی عالییی برای هندسه؟

Amir ARX

فصل اول هندسه دهم

متوازی الاضلاعی رسم کنید (با پرگار) که قطرش ۶ ودو ضلعش ۴و ۵ باشد.

فاطمه سلمانی

فصل اول هندسه دهم

تمرین صفحه 16 تمامی سوالات

behnoosh zamani

فصل اول هندسه دهم

کتاب@هندسه@هم@دفتر@میخواد@؟؟؟

saeed kh.sh

فصل اول هندسه دهم

لطفا@فردی@با@جنبه@جواب@دهد لطفا

saeed kh.sh

فصل اول هندسه دهم

در@یک@مثلث@قائم@الزاویه@فاصله@نقطه@همرسی@عمود@منصف@ها@از@راس@قائم@سه@واحد@است@بزرگترین@ضلع@این@مثلث@چند@است الف)5.@@@ب)6.@@@ج)رادیکال18.@@@د)رادیکال48

سما جعفری

فصل اول هندسه دهم

بچه@ها@هندسه@چطور@درسیه@سخته@؟

زهرا حسینی

فصل اول هندسه دهم

سلام@برای@پیش@خوانی@یازدهم@چه@کتابی@بگیرم@خوبه@که@توی@خونه@بتونم@خودم@بخونم@بدون@معلم؟

مهدی زحمتکش

فصل اول هندسه دهم

سلام@ببخشید@نمونه@سوالات@خرداد@هندسه@دهم@را@اگه@دارید@بفرستید@ممنون@

محمد+حسین فرخنده

فصل اول هندسه دهم

سلام@اثبات@اینکه@هر@نقطه@ای@که@از@دوسر@پاره@خط@به@یک@فاصله@باشه@روی@عمود@منصف@قرار@داره@چی@میشه@؟

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

اگر@ممکنه@رسم@خط@موازی@با@یک@خط@داده@شده@از@یک@نقطه@غیر@واقع@بر@آن@رو@توضیح@بدهید@🤓

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

لطفا@روش@رسم@نیمساز@یک@زاویه@را@توضیح@دهید@(ص۱۲)

مستر هوش

فصل اول هندسه دهم

اگر@ممکنه@این@مراحل@رو@توضیح@بدهید@و@همچنین@@رسم@خط@موازی@با@خط@داده@شده@از@یک@نقطه@غیر@واقع@بر@آن@رو@توضیح@بدهید(@صفحه@۱۴و۱۵)@

amirhoseen n.r

فصل اول هندسه دهم

متوازی@الضلاعی@رسم@کنید@که@طول@اضلاعش۳و۵وطول@یک@قطر@آن@۶باشد