دین و زندگی یازدهم - درس9 دین و زندگی یازدهم

‌‌‌𝑴¤𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒅 ‌‌‌𝑴𝒂𝒉𝒅𝒊

دین و زندگی یازدهم. درس9 دین و زندگی یازدهم

بچه ها فردا مدارس تهران تعطیل شد؟؟

جواب ها

Neda moosavi

دین و زندگی یازدهم

بله تعطیله

میترا علی پور

دین و زندگی یازدهم

فقط تهران! آذربایجان غربی چی!

آیت مرادی

دین و زندگی یازدهم

بله خدا رو شکر تعطیله

آره تعطیله فکنم تا هفته دیگه تعطیل باشه

هنگامه سیفی

دین و زندگی یازدهم

کلا همه جا تعطیله

سوالات مشابه

بچه ها فردا مدارس تهران تعطیل شد؟؟

maryam r r

درس9 دین و زندگی یازدهم

دوستان کسی نمونه سوال درس نهم رو داره؟

علی موسوی

درس9 دین و زندگی یازدهم

اگر تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر و دومیراث گران قدر آن حضرت- قرآن کریم و اطهار نبود جز نامی از اسلام باقی نمی ماند راجبش توضیح بدید ممنون