زیست شناسی دوازدهم - فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

مژک های جوانه ی چشایی از منفذ بیرون نزدن درسته؟ داخل منفذ قرار گرفتن؟ چون شکل کتاب خوب نشون نداده اینو مطمئن نیستم

جواب ها

زهرا موسوی

زیست شناسی دوازدهم

سلام وقتتون بخیر، مژک هاشون داخل قرار گرفتن یکم سرشون تقریبا بیرون

سوالات مشابه

Bita qp

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

کتاب گفته همه ی رناهای ناقل توالی های مشابهی دارن و تنها وجه تمایز اونا تو توالی آنتی کدونه! سوالم اینه که بخش توالی 3 نوکلئوتیدی که محل اتصال aa هست هم تو همه ی رناها مشابه؟

hadisbakhtiary24@gmail.com hadisbakhtiary24@gmail.com

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

رونویسی چیست

gh fhv

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

اینجا جواب میشه گزینه ۱ با گزینه یک مشکلی ندارم و کاملا معلومه ک درسته اما گزینه ۳ نوشته ک ملخ در خارج دهان ینی ارواره ها گوارش مکانیکیش آغاز میشه و گوارش شیمیاییش هم در پیش معده آغاز میشه اما وقتی غذا وارد دهانش میشه وارد اونجا آمیلاز بزاقش گوارش شیمیایی و آغاز میکنه میشه بگید چرا پاسخنامش آغاز گوارش شیمیایی و گفته پیش معده ؟؟؟؟؟