زیست شناسی دهم -

فصل اول زیست دهم

farshid .ky

زیست شناسی دهم. فصل اول زیست دهم

ایا@اجتماعات@میکروبی@پریاخته@ای@اند@؟@

جواب ها

سوالات مشابه

ali ha

فصل اول زیست دهم

آقا@می@خوام@کتاب@کمک@درسی@زیست@دهم@بخرم@،@ولی@نمی@فهمم@که@زیست@نشرالگو@بگیرم@یا@میکرو؟@ هر@کاری@می@کنم@نمی@فهمم@کدوم@رو@بخرم@کمک@کنید@.@ تو@نظرات@هم@بگید

Aryan Vahedi

فصل اول زیست دهم

سلام@بچه@ها@به@نظرتون@برای@زیست@و@فیزیک@و@شیمی@چه@کتاب@هایی@مناسب@هست@که@تهیه@کنم@هر@چقدر@که@میگردم@بیشتر@قاطی@میکنم@لطفا@ه@چیزی@میدونید@بگید..

~asal~ hhhh

فصل اول زیست دهم

سلام@برای@دهم@تجربی@چه@کتاب@کارهایی@مناسبه؟؟

آرامش ددد

فصل اول زیست دهم

برای@رشته@تجربی@روزانه@چقدر@میخونید

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

دوستان@با@توجه@به@توضیحات@زیر@لطفأ@کتاب@های@مناسبی@برای@دهم@تجربی@معرفی@کنید ریاضی@درسنامه@کامل@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور فیزیک@درسنامه@کامل@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور شیمی@درسنامه@کامل@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور زیست@درسنامه@خلاصه@یعنی@کاربردی@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور عربی@درسنامه@خلاصه@یعنی@کاربردی@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور انگلیسی@درسنامه@کامل@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور دین@و@زندگی@@درسنا

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

دوستان@برای@اینکه@تو@ریاضی@پایه@دهم@تجربی@نمره@زیادی@بگیرم@و@تست@های@خوبی@بزنم@چه@کتابی@رو@معرفی@میکنید؟

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

دوستان@یه@کتاب@جامع@برای@تمام@دروس@دهم@سراغ@دارین@که@برای@کنکور@هم@مناسب@باشه؟

farshid .ky

فصل اول زیست دهم

درست@هر@کی@سوال@قبلم@دباره@معده@بود@جواب@بده@

محمد+امین رئوفی

فصل اول زیست دهم

ببخشید@همه@دناهای@افراد@یک@گونه@یکسان@است@یا@شبیه@هم؟؟؟؟

farshid .ky

فصل اول زیست دهم

قبل@از@معده@رو@دیگه@اینجا@نفهمیدیم@یعنی@چه@😐

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

سلام@دوستان@کتاب@جامع@برای@دروس@عمومی@پایه@دهم@تجربی@سراغ@دارین؟

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

سلام@دوستان@کدوم@کتاب@کمک@درسی@برای@درسهای@فیزیک،شیمی،زیست،ادبیات@و@عربی@پایه@دهم@تجربی@مناسبه؟

ali ha

فصل اول زیست دهم

کتاب@زیست@میکرو@بگیرم@یا@نشرالگو؟@کدوم@بهتره@؟@درسنامه@اش@کامله@؟@سوالاش@استاندارد@تره؟ لطفا@کسی@که@خبر@داره@بگه،@الکی@نگید؟

ali ha

فصل اول زیست دهم

از@کتاب@های@گاج@(تاکید@می@کنم@گااااج)برای@زیست@کدوماش@خوبه@؟ سیر@تا@پیاز؟میکرو؟@خیلی@سبز؟@ماجراهای@من@درسام؟@یا.‌... )لطفا@کتابش@طوری@باشه@که@بتونم@تو@تابستون@بخونم.@ (نظراتتون@رو@درباره@ی@پاسخ@بگین)

golnoosh th

فصل اول زیست دهم

سلام@چرا@جنگل@زدایی@باعث@ایجاد@سیل@میشه؟ وصفحه@19@زیست@منظورش@از@انتخاب@مصنوعی@گیاهان@چیه@؟

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

کسی@هدایت@تحصیلی@رو@گرفته؟ماله@مارو@که@ندادن.@اگه@کسی@گرفته@لطفأ@بگه@چطور@بود@ممنون

رهــــا 📚

فصل اول زیست دهم

عکس@کتاب@نشر@الگو@زیست درسنامش@لطفن@:)

رهــــا 📚

فصل اول زیست دهم

کتاب@کمک@درسی@زیست@ با@عکس@لطفن@:)

تیام :)

فصل اول زیست دهم

کتاب@کمک@درسی@زیست@؟

تیام :)

فصل اول زیست دهم

بنظرتون@چه@کتاب@کمک@درسی@برا@زیست@یازدهم@مناسبه@؟؟@